FERRO COLOR V 2 v 1

FERRO COLOR V 2 v 1
2 1
( )

:
.

V 2555;
V 2556.

:
FERRO COLOR V 2 v 1 , , . (2 1) : , , . , , .
, , , , , , , ; .

:
, , , .
2 4 , 4 24 .

5%

:   1,30    0,05 /3;

:  5,0 2 / 0,75 .

  :   4 8  .

: 
:   +10 + 30º;
   :  45 70% .

: 
  0,75       2,50 .

<<

G Analytics
 web